Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật khi bạn truy cập vào trang web Helloflowers.vn của chúng tôi!

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân của bạn trên Website này. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong những trường hợp này ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi nên sẽ không có khiếu nại hay tố cao gì khi bạn truy cập trái phép.

2. Chúng tôi có thể thu thập những thông tin mà bạn cung cấp thông qua địa chỉ IP từ máy tính, điện thoại mà bạn đang sử dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn là người thật và bạn có quyền truy cập Website này. Ngoài ra chúng tôi không có quyền thu thập thông tin cá nhân của bạn, như thể tín dụng, CMND… mà bạn không muốn cung cấp.

3. Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ không áp dụng cho những trang Web khác mà bạn liên kết đến. Để biết rõ thông tin hơn bạn vui lòng xem chính sách bảo mật tại trang web đó.

4. Nếu bạn có tài khoản trên trang web của chúng tôi bạn có thể yêu cầu nhận tệp và tài liệu nếu cần thiết. Hoặc nhận tất cả dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn đã cung cấp trước đó, có thể chỉnh sửa và xóa nếu bạn muốn.

5. Chúng tôi có quyền sửa đổi và bổ sung các chính sách mới tại đây ở bất kỳ thời điểm nào. Chính vì thế bạn vui lòng ghé thăm chính sách bảo mật mỗi khi truy cập vào trang web này.

Helloflowers.vn